Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork

Psion Series 3a

Επεξεργαστής NEC V30H @ 7.68 MHz, μνήμη RAM 256 MB

Η σειρά Psion 3 προσωπικών ψηφιακών βοηθών κατασκευάστηκε από την Psion PLC. Το μοντέλο Psion Series 3a διαθέτει επεξεργαστή NEC V30H  με ταχύτητα 7.68 MHz, πληκτρολόγιο της μορφής QWERTY, μικρόφωνο για εγγραφή φωνής, θύρα εισόδου, θύρα εξόδου και μνήμη RAM με χωρητικότητα 256 MB. Η εφεδρική μπαταρία είναι CR1620. Η πιο προφανής αναβάθμιση στο Psion 3a είναι η μεγαλύτερη οθόνη.

The Psion 3 personal digital assistant series was manufactured by Psion PLC. The Psion Series 3a has a NEC V30H processor at 7.68 MHz , QWERTY keyboard, voice recording, microphone, input port, output port, and 256 MB RAM. The backup battery is CR1620. The most obvious upgrade to Psion 3a is the larger screen.

Πηγή