Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

OLIVETTI PC1

Επεξεργαστής NEC V40 @ 8MΗz, μνήμη RAM 512KB, λειτουργικό σύστημα MS DOS, έτος 1988

Το PC 1 σχεδιάστηκε ως απάντηση στο PC 1512 της Amstrad. Χρησιμοποιεί TV screen αντί για monitor, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό εάν χρειαστεί. Υπάρχει υποδοχή στη δεξιά πλευρά της συσκευής, στην οποία μπορεί να συνδεθεί μια εξωτερική μονάδα επέκτασης. Έχει δύο 8-bit ISA slots , και δυνατότητα σύνδεσης hard disc. Το πιo ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι οι μονάδες υποδοχής που τοποθετούνται επάνω από το πληκτρολόγιο.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι πως οι υποδοχές τοποθετούνται στο πάνω μέρος του πληκτρολογίου. Ο υπολογιστής πωλούνταν με 1 ή 2 από αυτές.

The Olivetti PC 1 was designed to be a family computer and Olivetti’s answer to the Amstrad PC 1512. It uses the TV screen instead of a special monitor, but one could be used if you wanted to use one. There is a slot on the right-hand side of the case, into which an external expansion unit can be plugged .This device supplied two 8-bit ISA slots, hard disk connector (for a 20 mb hard disk, 85 ms) and 128 KB ram. The most particular feature is the disk-drives mounted above the keyboard. The computer was sold with 1 or 2 of them.

No internal slot : to use ISA cards, an expansion box had to be connected onto the expansion connector. This device supplied two 8-bit ISA slots, hard disk connector (for a 20 mb hard disk, 85 ms) and 128 KB ram. It runs under MS DOS 3.2.

The most particular feature is the disk-drives mounted above the keyboard. The computer was sold with 1 or 2 of them.

Πηγή