Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork

Novag Savant Chess Computer

Επεξεργαστής Z80 @ 3,6 MHz, μνήμη RAM 4 KB, έτος 1981

Το μοντέλο Novag Savant Chess Computer είναι ένας ειδικός υπολογιστής σκακιού που κυκλοφόρησε στην αγορά το 1981 από την Novag Industries LTD. Διαθέτει επεξεργαστή Z80 με ταχύτητα 3,6 MHz, μνήμη  ROM με χωρητικότητα 24 KB και μνήμη RAM  με χωρητικότητα 4 KB. Το μοντέλο αυτό ήταν χρόνια μπροστά από την  εποχή του χρησιμοποιώντας μια σκακιέρα LCD με τεχνολογία αφής. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο MyChess του David Kittinger.

The Novag Savant Chess Computer is a special chess computer that was launched in 1981 by Novag Industries LTD. It has a 3.6 MHz Z80 processor, a 24 KB ROM and a 4 KB RAM. This model was years ahead of its era using an LCD touchscreen chessboard. The program was based on David Kittinger’s MyChess.

Πηγή