Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork

Nokia 2110 NHE-4NX

Το κινητό τηλέφωνο Nokia 2110 NHE-4NX κυκλοφόρησε στην αγορά το 1994 και έχει δίκτυο GSM900. Διαθέτει μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη LCD, μπαταρία και δείκτη κατάστασης, 12 γλώσσες, μετρητή αντίστροφης μέτρησης, τρεις γραμμές 10 χαρακτήρων για κείμενο και αριθμούς. Το πληκτρολόγιό του έχει δύο πλήκτρα επιλογής πολλαπλών χρήσεων, λειτουργία διεθνούς πρόσβασης και προστασία κλειδιών για την αποφυγή τυχαίας κλήσης. Διαθέτει λειτουργία γρήγορης κλήσης, αυτόματης επανάληψης κλήσεων, εκτροπής κλήσεων, εμφάνισης αριθμού ή ονόματος και λειτουργία συνδιάσκεψης από ένα άτομο έως πέντε άτομα. Επίσης έχει τη δυνατότητα να κάνει κλήσεις έκτακτης ανάγκης και χωρίς κάρτα SIM.  Στη μνήμη του τηλεφώνου αποθηκεύονται 125 ονόματα και αριθμοί και στη μνήμη Notepad αποθηκεύονται 10 αριθμοί. Μπορεί να λαμβάνει e-mail και αρχεία, είναι συμβατό με τους σημερινούς υπολογιστές.

The Nokia 2110 NHE-4NX mobile phone was launched in 1994 and has a GSM900 network. It has a large illuminated LCD display, battery and status indicator, 12 languages, countdown counter, three 10-character lines for text and numbers. Its keypad has two multi-use selection keys, an international access function, and key protection to avoid accidental dialing. It has a speed dial, automatic callback, call forwarding, number or name display, and conference mode from one person to five. It also has the ability to make emergency calls without a SIM card. In the phone memory stored 125 names and 10 numbers are stored in the Notepad memory. Can receive e-mail and files, is compatible with today’s computers.

Πηγή