Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Nintendo SNES

Επεξεργαστής 65816 @ 3.58 MHz, έτος 1990

Το μοντέλο Super Nintendo Entertainment System (γνωστό και ως Super NES και SNES) είναι κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών τέταρτης γενιάς της Nintendo που κυκλοφόρησε στην αγορά το 1990 στην Ιαπωνία, τη βόρεια και νότια Κορέα, το 1991 στη βόρεια Αμερική το 1992 στην Ευρώπη και την Αυστραλία, και το 1993 στη νότια Αμερική.  Η έκδοση της κονσόλας για τη βόρεια Αμερική ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή της Ιαπωνίας, καθώς η κονσόλα και τα χειριστήριά της είχαν διαφορετικό σχεδιασμό. Μέσα στο 1992, το SNES κυκλοφόρησε και στην Ευρώπη με σχεδιασμό ίδιο της ιαπωνικής του έκδοσης. Η παραγωγή της κονσόλας συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές του 2003. Η Nintendo ακολούθησε την ίδια τακτική που είχε ακολουθήσει και στην προηγούμενη κονσόλα της, Nintendo Entertainment System. Χαμηλή τιμή, μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών και εξαιρετικά, για την εποχή, τεχνικά χαρακτηριστικά. Διαθέτει επεξεργαστή 65816 με ταχύτητα 3.58 MHz, ανάλυση οθόνης 512 x 418, χρώματα, και 16 Bits.

The Super Nintendo Entertainment System (also known as Super NES and SNES) is a Nintendo’s fourth-generation video game console that was launched in 1990 in Japan, North and South Korea, in 1991 in North America in 1992 in Europe and Australia, and in 1993 in South America. The console version for North America was completely different from that of Japan, as its console and controls were of different design. In 1992, SNES was released in Europe with its own Japanese design version. Console production continued until the beginning of 2003. Nintendo followed the same tactics it had followed in its previous console, the Nintendo Entertainment System. Low price, great variety of games and excellent technical specifications for the season. It has a 65816 processor at 3.58 MHz, a screen resolution of 512 x 418, colors, and 16 bits.

Πηγή