Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork

Nintendo Game & Watch Donkey Kong II

Το Nintendo Game & Watch Donkey Kong II είναι μια σειρά φορητών ηλεκτρονικών παιχνιδιών που παράγονται από τη Nintendo από το 1980 έως το 1991. Δημιουργήθηκε από τον σχεδιαστή παιχνιδιών Gunpei Yokoi και κάθε Game & Watch διαθέτει ένα ενιαίο παιχνίδι που αναπαράγεται σε μια οθόνη LCD ή ένα ρολόι ή και στα δύο. Αυτή η κονσόλα ενέπνευσε τη Nintendo να κάνει το Game Boy. Ήταν το νωρίτερο προϊόν της Nintendo για να κερδίσει μεγάλη επιτυχία.

Το Donkey Kong II είναι ένα παιχνίδι πολλαπλών οθονών Game & Watch που κυκλοφόρησε στην αγορά το 1983 και αργότερα εκ νέου κυκλοφόρησε στο πλαίσιο του Games & Watch Gallery 3. Πρόκειται για έμμεση συνέχεια στο παιχνίδι Donkey Kong Jr. Game & Watch και άμεση παρακολούθηση του Donkey Kong. Ενώ το Donkey Kong Jr. βασίζεται στο πρώτο επίπεδο του παιχνιδιού arcade με το ίδιο όνομα, το Donkey Kong II φαίνεται να βασίζεται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο.

The Nintendo Game & Watch Donkey Kong II is a series of portable electronic games produced by Nintendo from 1980 to 1991. Created by game designer Gunpei Yokoi and each Game & Watch has a single game played on an LCD screen or a clock or both. This console inspired Nintendo to make Game Boy. It was the earliest Nintendo product to win great success.

Donkey Kong II is a Game & Watch multiplayer game that was released in 1983 and later re-released under Games & Watch Gallery 3. This is an indirect sequel to Donkey Kong Jr. Game & Watch and watch Donkey Kong. While Donkey Kong Jr. based on the first level of the arcade game of the same name, Donkey Kong II seems to be based on the third and fourth levels.

Πηγή