Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

IBM PC 5160 XT

Επεξεργαστής Intel 8088 @4,77 MHz, μνήμη RAM 128KB, λειτουργικό σύστημα PC-DOS 2.0, IBM BASIC, έτος 1983

Αν και αποτελεί εξέλιξη του IBM PC 5150 δεν ήταν καινοτόμος. Η οθόνη  του έχει δύο περιστρεφόμενα κουμπιά για τη ρύθμιση της φωτεινότητας και των αντιθέσεων στα χρώματα. Είναι ο πρώτος IBM υπολογιστής που έχει ενσωματωμένο σκληρό δίσκο και έχει 6 υποδοχές επέκτασης. To XT σημαίνει eXtended Technology (προεκτεινόμενη τεχνολογία). Διέθετε διπλάσια μνήμη RAM (128ΚΒ αντί για 64ΚΒ) και τρεις επιπλέον θύρες επέκτασης 8bit ISA. Η πιο σημαντική προσθήκη ήταν εκέινη του σκληρού δίσκου Seagate των 10ΜΒ. Η μνήμη του μπορεί να επεκταθεί έως τα 640 ΚΒ, με τα 256 ΚΒ στην μητρική και τα υπόλοιπα σε μορφή κάρτας επέκτασης. Ο 5160 αντικαταστήθηκε από τον PC XT S.

Even though is an IMB PC 5150 evolution it wasn’t very innovative. The screen has two rotating buttons for adjusting brightness and contrast in colors. Is the first IBM personal computer which has a built-in hard drive and it has six expansion slots. The XT stands for eXtended Technology. It had a double memory RAM (128KB instead 64KB) and  three additional 8 bit ISA extension ports. The most important addition is the Seagate’s 10 ΜB hard drive. Its memory can be expanded to 640 KB, with 256 KB on the motherboard and the rest in expansion card format. The 5160 was replaced with the PC XT S.

 

Πηγή: