Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

IBM Thinkpad T42PC

Η IBM παρουσίασε τη σειρά Τ ως τμήμα της μάρκας ThinkPad Ο φορητός υπολογιστής προοριζόταν να εξυπηρετεί χρήστες που εργάζονται σε πολλαπλά δίκτυα και σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του υποσυστήματος IBM Embedded Security. Από τη στιγμή της έναρξης της, η σειρά σχεδιάστηκε για να εξισορροπήσει την ταχύτητα και την ευελιξία .

 

 

The ThinkPad T series is a line of laptop computers introduced by IBM in 2000. After the transfer of the consumer computer division in 2005, they were developed and marketed by Chinese technology company Lenovo.IBM introduced the T series as part of their ThinkPad brand in 2000.The laptop was meant to cater to users working with multiple networks and in different environments. This resulted in the development of the IBM Embedded Security Subsystem. From the time of its inception, the series was designed to balance speed and mobility. Despite a 14.1” screen, similar to desktops at the time, the titanium composite body on the laptop was designed to keep the weight as low as possible. Users were also given options to swap components for mobility, like a DVD player, writeable CD drive or numeric keypads. Announced in March 2003, the ThinkPad T40p represented the first in the T series’ “performance” class of laptops. The ThinkPad T40p offered ATI Mobility 9000 with 64 MB VRAM, a 14.1” LCD display with 1400 × 1050 resolution, a maximum of 2 GB PC2100 RAM, and a 60 GB IDE hard disk. The design was followed by the T41 and T41p and the T42 and T42p (ATI Mobility 7500, 9600, and FireGL T2), with almost complete parts interchangeability, except for the fan (normal or p-series), keyboard (14.1″ or 15″), screen (14.1″ or 15″), and screen inverter. The 15″ T42 and T42p models were offered with an optional 1400 × 1050 or 1600 × 1200 “FlexView” IPS LCD display.

πηγη