Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

IBM PS/1 PRO

Μικροεπεξεργαστής Intel 80286, μνήμη RAM 512Kb, λειτουργικό σύστημα Windows 3.1, έτος 1992

Το μοντέλο IBM Personal System / 1 ήταν ένας συμπαγής, εύχρηστος υπολογιστής, κυρίως για χρήση στο σπίτι. Κυκλοφόρησε στην αγορά το 1992. Διαθέτει  πολύχρωμα γραφικά στην πρώτη οθόνη που καθοδηγούν  τους χρήστες για την εύκολη ενεργοποίηση του υπολογιστή. Επίσης είχε τη δυνατότητα να βοηθάει στην εκτέλεση μιας οικιακής επιχείρησης ή να συνδέει τους χρήστες με το γραφείο τους. Η συμπαγής μονάδα συστήματος τροφοδοτήθηκε από τον μικροεπεξεργαστή Intel 80286 και έχει μνήμη RAM χωρητικότητας 512Kb. Για αποθήκευση, οι καταναλωτές μπορούσαν να επιλέξουν τα αρχικά μοντέλα με μονάδα δισκέτας 1,44 MB ή με σκληρό δίσκο 30 MB. Η μονάδα συστήματος περιλάμβανε επίσης ένα ενσωματωμένο μόντεμ 2400-bit-per-second. Το λειτουργικό σύστημα ήταν Windows 3.1.

The IBM Personal System / 1 was a desktop computer, especially for home use. Released in the market in 1992. It had colorful first-screen graphics that guide users to easily turn on the computer. He also had the ability to help run a home business or connect users to their office. The compact system drive was powered by the Intel 80286 microprocessor and has a 512K RAM. For storage, consumers could choose the original models with a 1.44 MB diskette drive or a 30 MB hard drive. The system drive also included a built-in 2400-bit-per-second modem. The operating system was Windows 3.1.

Πηγή