Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Hewlett Packard 150 II AKA HP 458494

Επεξεργαστής  INTEL 8088 CPU @ 8MHz, μνήμη RAM 256KB, λειτουργικό σύστημα  MS-DOS, έτος 1985

Πρόκειται για μια πιο ανανεωμένη έκδοση του  HP-150 που βγήκε  στην αγορά  από την HP και από τους πρώτους υπολογιστές  που περιλαμβάνει  touch screen . Η περιστρεφόμενη οθόνη αφής – αν και αποτελεί επιλογή-  επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει κάποια εφαρμογή με το στιγμιαίο άγγιγμά της. Ο 150 ΙΙ έχει τα ίδια αποτυπώματα με τον 150 αλλά το περίβλημα  του είναι μεγαλύτερο για να μπορέσει να φιλοξενήσει την 12ιντσών οθόνη του. Η HP δημιούργησε μια ειδική δισκέτα με το όνομα 9123 η οποία λάμβανε ενέργεια από τον επεξεργαστή. Η μνήμη RAM του επεκτεινόταν μέχρι 640ΚΒ. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια πραγματική οθόνη αφής. Υπάρχουν πολλοί πομποί που μπορούν να ανιχνεύσουν την οποιαδήποτε κίνηση, ακόμη και ενός μολυβιού.

This is a refreshed version of the HP-150 that was launched in market by HP and one of the first computers that includes a touch screen. The rotating touchscreen – even though is an option- allows the user to select an application with his instant touch. The 150 II had the same footprint as the 150, but came in a larger housing to accommodate its twelve inch screen. HP created a special floppy disk named 9123 which received energy from the processor. Its RAM expanded up to 640KB. Actually, it’s not a true touchscreen. There are many transmitters that can detect any movement, even a pencil.

 

Πηγή: