Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

HP Jornada 720

Επεξεργαστής StrongARM @ 206 MHz, μνήμη RAM 32 MB, έτος 2000

Η σειρά Jornada ήταν μια σειρά προσωπικών ψηφιακών βοηθών ή PDAs που κατασκευάστηκαν από τη Hewlett-Packard. Το μοντέλο Jornada 720 κυκλοφόρησε το 2000. Διαθέτει μνήμη RAM με χωρητικότητα 32 MB, υποδοχή Compact Flash, υποδοχή κάρτας για ηλεκτρονικό υπολογιστή, υποδοχή Smart Card, 56K Modem, οθόνη 1640×240, 16 bit και  επεξεργαστή StrongARM με ταχύτητα 206 MHz. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι 9 ώρες.

The Jornada series was a series of personal digital assistants or PDAs manufactured by Hewlett-Packard. The Jornada 720 was released in 2000. It has a 32 MB RAM, a Compact Flash, a PC card slot, a Smart Card slot, a 56K Modem, a 16 bit, 1640×240 screen, and a StrongARM processor with speed 206 MHz. The battery life is 9 hours.

Πηγή