Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

HP DL380 G6

Επεξεργαστής Intel  Xeon 5600 @ 1333 MHz, μνήμη RAM 144 GB, λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Server

Το μοντέλο HP DL380 G6 είναι ένας σταθερός υπολογιστής που χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Διαθέτει επεξεργαστή Intel  Xeon 5600 με ταχύτητα 1333 MHz, μνήμη RAM 144 GB και πρωτόκολλο σύνδεσης δεδομένων  Ethernet, Fast Ethernet ή Gigabit Ethernet. Επίσης διαθέτει σύστημα QuickLock, κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, κλείδωμα ρυθμίσεων δίσκου, έλεγχος εισόδου / εξόδου δισκέτας, κωδικό πρόσβασης πληκτρολογίου, έλεγχος εισόδου / εξόδου παράλληλης θύρας, κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης και έλεγχο εισόδου / εξόδου σειριακής θύρας. Το λειτουργικό του σύστημα είναι Microsoft Windows Server.

The HP DL380 G6 is a desk top computer that was used primarily in small and large businesses. It has an Intel Xeon 5600 processor at 1333 MHz, 144 GB RAM and Ethernet, Fast Ethernet, or Gigabit Ethernet data connection protocol. It also has a QuickLock system, administrator password, disk drive lock, floppy input / output control, keyboard password, parallel port input / output control, activation password, and serial port input / output control. Its operating system is Microsoft Windows Server.

Πηγή