Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Hewlett Packard 200LX

Επεξεργαστής Intel 80186 @ 7.91 MHz, έτος 1994

Ο φορητός υπολογιστής HP 200LX Palmtop, γνωστός και ως έργο Felix, είναι ένας προσωπικός ψηφιακός βοηθός που εισήγαγε η Hewlett-Packard το 1994. Ονομάστηκε φορητός υπολογιστής Palmtop και ήταν αξιοσημείωτο ότι με μερικές μικρές εξαιρέσεις ήταν ένας MS- DOS-συμβατός υπολογιστής σε μορφή palmtop. Διαθέτει μονόχρωμη οθόνη, πληκτρολόγιο QWERTY, σειριακή θύρα, υποδοχή επέκτασης PCMCIA και επεξεργαστή Intel 80186 που ονομάζεται “Hornet”, με ταχύτητα 7.91 MHz.

The HP 200LX Palmtop Laptop, also known as the Felix project, is a personal digital assistant introduced by Hewlett-Packard in 1994. It was called the Palmtop Notebook and it was remarkable that with a few minor exceptions it was an MS-DOS-compatible palmtop computer . It has a monochrome display, a QWERTY keyboard, a serial port, a PCMCIA expansion slot and an Intel 80186 processor called “Hornet,” at 7.91 MHz.

Πηγή