Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork

Game Boy Color CGB-001

Το μοντέλο Game Boy Color CGB-001, κυκλοφόρησε στην αγορά από τη Nintendo το 1998. Το Game Boy Color είχε τρεις φορές τη μνήμη και δύο φορές την ταχύτητα επεξεργαστή του αρχικού Game Boy. Η πιο σημαντική διαφορά ήταν η έγχρωμη οθόνη και μια θύρα υπέρυθρων για ασύρματη σύνδεση. Το Game Boy Color CGB-001 ήταν ένα από τα δημοφιλή παιχνίδια της εταιρείας αυτής, οι συνδυασμένες πωλήσεις της γραμμής ήταν πάνω από 200 εκατομμύρια.

The Game Boy Color CGB-001 was released by Nintendo in 1998. Game Boy Color had three times the memory and twice the processor speed of the original Game Boy. The most significant difference was the color display and an infrared port for wireless. Game Boy Color CGB-001 was one of the company’s popular games, combined line sales were over 200 million.