Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

EPSON PC-e Q301A

Επεξεργαστής Intel 8088 @ 4.77 MHz, μνήμη RAM 256KB, λειτουργικό σύστημα MS-DOS 3.20, έτος 1988

Το μοντέλο EPSON PC-e Q301A είναι ένας σταθερός υπολογιστής που κυκλοφόρησε στην αγορά το 1988. Διαθέτει επεξεργαστή Intel 8088 με ταχύτητα 4.77 MHz, μνήμη RAM με χωρητικότητα 256KB και μνήμη ROM με χωρητικότητα 32KB. Επίσης διαθέτει πληκτρολόγιο με 60 πλήκτρα της μορφής QWERTY και λειτουργικό σύστημα MS-DOS 3.20.

The EPSON PC-e Q301A is a desktop computer that was released on the market in 1988. It has an Intel 8088 processor at 4.77 MHz, 256KB RAM and a 32KB ROM memory. It also has a keyboard with 60 QWERTY keyboards and MS-DOS 3.20 operating system.

Πηγή