Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

DEC Professional 380

Επεξεργαστής Harris J-11 chipset @15MHz, μνήμη 512 ΚΒ, λειτουργικό σύστημα P/OS, έτος 1984

Ο PRO-80 είναι στην πραγματικότητα μία πιο εξελιγμένη έκδοση του PRO-30 καθώς είναι πέντε φορές πιο γρήγορος. Έχει επιπλέον σελίδες bitmap, γρηγορότερα γραφικά και περιλαμβάνει 512ΚΒ στη μητρική του πλακέτα. Οι κάρτες επέκτασης RAM μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε υποδοχή. Διαθέτει τέσσερις ελεύθερες θύρες επέκτασης  για video, πληκτρολόγιο, εκτυπωτή και έξι υποδοχές επέκτασης.

PRO-80 is actually a more sophisticated version of the PRO-30 as it is five times faster. Ιt has extra bitmap pages, faster graphics and includes 512KB on its motherboard. RAM expansion cards can be placed in any slot. It has four free expansion ports for video, keyboard, printer, and six expansion slots. 

 

 

Πηγή: