Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

COMMODORE PC 10 II

 Επεξεργαστής 8088 @8MHz, μνήμη RAM 640kb, λειτουργικό σύστημα DOS,έτος 1984

Ο υπολογιστής  παρέχει  προηγμένη κάρτα  προσαρμογέα γραφικών για εντυπωσιακά χρώματα και ασπρόμαυρα γραφικά. Λειτουργεί ως: προσαρμογέας έγχρωμων γραφικών της IBM,προσαρμογέας  γραφικών Hercules,εργονομικό χρώμα και προσαρμογέα και IBM προσαρμογές μονόχρωμου κειμένου. Έχει διπλή μονάδα δισκέτας 360κ 5 ¼ .

The computer provides   advanced graphics   adapter card   for impressive   colors   and   black and white graphics.  Works as:  an   IBM   color   graphics   adapter  , graphics  Hercules  adapter , ergonomic color and adapter and IBM color monochrome. It has   a dual floppy disk drive 360 5 ¼.

Πηγή: