Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Commodore Amiga 600

Επεξεργαστής Motorola 68000 @7.16MHz, μνήμη RAM 1MB, λειτουργικό σύστημα AmigaDOS 2.05  “Workbench” GUI, έτος 1992

Η Amiga 600 είναι ένας οικιακός υπολογιστής με το κωδικό όνομα “June Bug”. Είναι η μικρότερη σε μέγεθος Amiga που κατασκευάστηκε ποτέ και είχε το μέγεθος laptop. Ζύγιζε 2,7kg. Αρχικά η A600 ήταν να πωληθεί παράλληλα με την A500+ σαν Amiga 300, αλλά αντ’ αυτού  αντικατέστησε την Α+500 κι’ άλλαξε όνομα. Η έλλειψη αριθμητικού πληκτρολογίου εμφάνισε πολλά προβλήματα στο λογισμικό του που το χρησιμοποιούσε για τις εισαγωγές,  στους υπολογισμούς με λογιστικό φύλλο (spreadsheet) ή το λογισμικό γραφείων. Το floppy drive του μπορεί να υποστηρίξει μέχρι τέσσερις συσκευές.

Amiga 600 is a home computer with the name code “June Bug”. Is the smallest Amiga ever made in the size of a laptop. Weights 6lbs. Originally the A600 was to be sold alongside the A500+ as a budget model to be named the Amiga 300, but instead replaced the A500+ which required a name change. The lack of a numeric keypad has caused many problems with the software that used the numeric keypad for inputs, mostly flight sims but also things like spreadsheets or office software. The floppy drive controller supports up to four devices.

 

Πηγή: