Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Bowmar MX100 scientific brain

Επεξεργαστής Rockwell 15471PA (A4001), έτος 1974

Το μοντέλο Bowmar MX100 scientific brain είναι μια επιστημονική αριθμομηχανή με ακρίβεια 8 ψηφίων και αλγεβρική λογική. Κυκλοφόρησε το 1974. Διαθέτει 19 λειτουργίες, 25 πλήκτρα και μια οθόνη LED, χαρακτηριστική των υπολογιστών αυτής της εποχής. Επίσης έχει επεξεργαστή Rockwell 15471PA (A4001). Η πηγή ισχύος είναι σφραγισμένη μπαταρία.

The Bowmar MX100 scientific brain model is a scientific calculator with 8-digit precision and algebraic logic. It was released in 1974. It has 19 functions, 25 keys and an LED display, typical of the computers of this era. It also has a Rockwell 15471PA (A4001) processor. The power source is a sealed battery.

Πηγή