Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork

Bondwell B200

Επεξεργαστής Intel 80C8 @ 8MHz, μνήμη RAM 640KB, λειτουργικό σύστημα MS-DOS, έτος 1989

O υπολογιστής Bondwell B200 είναι ένας φορητός υπολογιστής ο οποίος κυκλοφόρησε στην αγορά το 1989. Ο συγκεκριμένος δεν έχει σκληρό δίσκο και κανένα τρόπο σύνδεσης. Η μόνη αποθήκευση δεδομένων που έχει είναι η δισκέτα. Χρησιμοποιεί δύο μονάδες των  720kB. Η μνήμη RAM που διαθέτει έχει χωρητικότητα 640KB. Ο επεξεργαστής του είναι Intel 80C8 με ταχύτητα 8MHz.Το λειτουργικό σύστημα που εκτελεί είναι το MS-DOS και είναι συμβατό με υπολογιστή. Η οθόνη είναι μονόχρωμη LCD, δεν είναι οπίσθια, έτσι η ποιότητα είναι πολύ φτωχή, ακόμη και με ανεστραμμένη λειτουργία που μπορεί να ενεργοποιηθεί με το διακόπτη στην πλάτη. Το πληκτρολόγιο του δεν έχει αυτόνομο αριθμητικό τμήμα, παρά μόνο μαζί με τα πλήκτρα των γραμμάτων. Το μοντέλο B200 χρησιμοποιεί μεγάλη τεχνολογία από τους προγόνους του.

The Bondwell B200 is a laptop that was released on the market in 1989. It has no hard drive and no connection. The only data storage is the floppy disk. It uses two units of 720kB. Its RAM has a capacity of 640KB. Its processor is Intel 80C8 with 8MHz speed. The operating system it is running is MS-DOS and is compatible with a computer. The monitor is a monochrome LCD, it is not rear, so the quality is too poor, even with inverted operation that can be activated with the switch on the back. Its keyboard does not have an autonomous numeric part, except with the letter keys. The B200 uses great technology from its ancestors.

Πηγή