Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

ATARI 1040ST

Επεξεργαστή Motorola  68000 @8MHz,μνήμη RAM 1MB, λειτουργικό σύστημα TOS GEM, έτος 1986


Ο υπολογιστής έχει  κάποια βασικά  χαρακτηριστικά όπως τα ηλεκτρονικά κυκλώματα μαζί με τις θύρες επικοινωνίας και τα μαγνητικά μέσα  που ενσωματώνονταν στο πληκτρολόγιο. Υπήρχε ένας οδηγός 3,5 ιντσών360kb. Στην επεξεργασία κειμένου υποστήριζε 40ή 80 στήλες και 25 γραμμές. Αναλύσεις  στα γραφικά, 320 x 200 pixels με 16 χρώματα ,640 x 200 με 4 χρώματα 640×400 σε μονόχρωμο περιβάλλον. Ο ήχος στηριζόταν από κανάλια με 8 οκτάδες.

 

The computer   has some basic features   such as electronic circuits   along with the communication  ports  and the magnetic means incorporated into the keyboard. There was 3.5-inch 360kb driver.  In text editing he supported   40 or 80 columns and 25 lines.  Graphics analyzes, 320x200pixels with 16 colors,640×200 with 4 colors 640×400   in   monochrome   environment. The sound was based   on channels with 8 octaves.

Πηγή