Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

APPLE POWER MACINTOSH G3

Επεξεργαστής PowerPC 750 @300MHz, μνήμη RAM 32MB, λειτουργικό σύστημα MAC OS 8.0, έτος 1998

 

Εξωτερική μονάδα  της  Apple,  χρησιμοποιεί μητρική  κάρτα  «Gossamer» με στόχο τη μέγιστη συμβατότητα στις ιδιότητες των υπολογιστών. Δημιουργήθηκε από το «Yellowknife» project, το οποίο στόχευε στην ανάπτυξη των πρώτων υπολογιστών με περιορισμένο σύνολο εντολών (RISC)  της Apple, διαθέσιμο να  τρέχει  οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα υποστήριζε,  Mac OS ή Windows.  Τοποθετείται στο κάτω  μέρος  της οθόνης , έχει ενσωματωμένες  υποδοχές μονάδας και  περιέχει το σύστημα  τροφοδοσίας (όταν ανοίγει η μονάδα η υποδοχές και η τροφοδοσία είναι μαζί- η συσκευή ανοίγει στο πλάι ‘σαν πλαϊνό φτερό’) . Αυτό διευκολύνει/επιτρέπει  την πρόσβαση στις συνδέσεις της  logic board όπως είναι η μνήμη, η κεντρική μονάδα, το video ram και ο σκληρός,  χωρίς να υπάρχουν φυσικά εμπόδια για την επεξεργασία(χωρίς να χρειαζόμαστε κατσαβίδι) . Η logic board (πλακέτα) βρίσκεται, είναι τοποθετημένη στο κάτω  μέρος  συσκευής  και  περιλαμβάνει το εσωτερικό κύκλωμα (συνδέσεις) του υπολογιστή. Τα PCI slots είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό της  συσκευής  στην αριστερή πλευρά της και καλύπτονται απλά με ένα πλαστικό κάλυμμα έτσι ώστε να μην χρειάζεται η μετακίνηση της μονάδας υποδοχών για την πρόσβαση σε αυτά.

An exterior unit (Outrigger) of Apple, uses “Gossamer” motherboard which aims at the biggest compatibility with PC components. It was created by “Yellowknife” project which had sought to develop the first Apple RISC product capable of running any OS that would support it, be it Mac OS or Windows. The logic board is mounted at the bottom of the case, with drive bays and a power supply in a separate fold-out section that swings aside as one piece and props open. This allows unfettered access to logic board connections such as the memory, Central processing unit, VRAM and drive/power connections without a screwdriver. The PCI slots were located on the left edge of the case and covered only by a plastic shield, making them accessible without lifting the drive bay assembly.

Πηγή