Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Apple Power Macintosh 8500/180

Επεξεργαστής Power PC604e @ 180MHz, μνήμη RAM 32MB, σκληρός δίσκος 1.2GB, λειτουργικό σύστημα Mac 7.5 M3 409,έτος 1995


Το Power Macintosh 8500 ήταν ο πρώτος  υπολογιστής που έφερε αντικαταστάσιμη θυγατρική κάρτα. Αν και πιο αργή από  το 132MHz Power Macintosh 9500, η πρώτης γενιά 8500 εμφάνισε πολλές θύρες εισόδου/ εξόδου ήχου και βίντεο που δεν υπήρχαν  στο 9500. Κατά την παραγωγή τους υποβλήθηκαν σε πολλές τροποποιήσεις της ταχύτητας. Εφοδιάστηκε  στην αρχή  με επεξεργαστή 120MHz Power PC 604, αργότερα με το ίδιο  τσιπ σε 150MHz  και τελικά με PowerPC 604e που εκτελείται σε 180MHz.

 

The   Power Macintosh 8500 was the first computer   which brought a replaceable daughter card.  Even slower than the 132 MHz Power Macintosh 9500, the first generation 8500 showed many audio /video input /output ports which did not exist at 9500. During   their production they underwent many modifications of speed. It was originally supplied with a 120MHz Power PC 604 processor, later with the same chip at 150MHz and finally with PowerPC 604e running at 180MHz.

Πηγή: