Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

APPLE MANCINTOSH PERFORMA 6400/18c

Επεξεργαστής Power PC 603e@ 180MHz, μνήμη RAM32MB, σκληρός δίσκος 1.6 GB, σύστημα λειτουργίας Mac OS 7.5.3, έτος 1996

Το 6400 ήταν  ένας από τους πρώτους υπολογιστές μεσαίας κατηγορίας που προορίζονταν για τους καταναλωτές της Apple. Το Performa 6400  ήρθε σε μια  πρόσφατα σχεδιασμένη θήκη ‘’ Insta Tower’’ και έτρεξε σε επεξεργαστή 180 ή 200MHz 603e. Διατέθηκε επίσης με εσωτερικό μόντεμ 28,8 και θύρα εξόδου βίντεο.

The 6400 was   one of the first-class   mid-range computers designed for Apple’s consumers.  The Performa 6400 came to a newly designed ‘Insta Tower ‘ case    and run in  processor 180 or 200MHz 603e. It  was   also  supplied  with an   internal   modem 28.8   and a   video output port.

 

Πηγή: