Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

APPLE II FX M5525

Επεξεργαστής 68030 @ 40MΗz, μνήμη RAM 4MB, λειτουργικό σύστημα MAC OS 6.0.5, έτος 1990

Το Μάρτιο του 1990, ήταν ο γρηγορότερος Mac που φτιάχτηκε ποτέ. Ονομάστηκε “Wicked Fast” από το διευθυντή παραγωγής , κυκλοφόρησε σε MAC II- style case και μπορούσε να δεχτεί  μέχρι δύο Super Drives και εσωτερικό SCSI hard disc.  Το ΙΙ FX περιείχε  ASICs με σκοπό να επιταχύνει τη μηχανή περαιτέρω. Αυτό το απαραίτητο λογισμικό γράφτηκε συγκεκριμένα για το ΙΙ FX για να τρέξει με τη τοπ ταχύτητα. Με οποιονδήποτε τρόπο ήταν μια εξαιρετικά ισχυρή μηχανή.

Η ταχύτητα του ευθυνόταν στην τότε γρήγορη RAM, με διπλή μνήμη cache και ανεπτυγμένο hardware που επιτρέπει σε κάποιες εφαρμογές να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο.

Released in March 1990, The Mac IIfx was the fastest Mac ever built at the time. The IIfx shipped in a Mac II-style case, and could accommodate up to two Super Drives and and internal SCSI hard disk. Dubbed “Wicked Fast” by the press, the IIfx also contained a number of proprietary ASICs designed to speed up the machine further. These required software written specifically for the IIfx to run at top speed, but either way it was an extremely powerful machine. It sold for $10,000 – $12,000, depending on configuration.

The Macintosh IIfx is the fastest model in the Macintosh II series partly due to then, superfast RAM that was unique to the IIfx, a level 2 cache, and advanced hardware that allowed some applications to be optimized explicitly for speed.

Πηγή