Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Apple Macintosh Powerbook 145

Το Apple Macintosh PowerBook 145 διαθέτει επεξεργαστή 25 MHz 68030, μνήμη RAM 4 MB, σκληρό δίσκο 40 MB ή 80 MB και εσωτερική μονάδα δισκέτας 1,44 MB και μονόχρωμη οθόνη 9,8″. Το PowerBook 145 είναι αρκετά παρόμοιο με το PowerBook 140 που αντικατέστησε, αλλά το 145 έχει έναν ταχύτερο επεξεργαστή και έχει αναβαθμιστεί   με περισσότερες μνήμες RAM και μεγαλύτερους σκληρούς δίσκους.

The Apple Macintosh PowerBook 145 features a 25 MHz 68030 processor, 4 MB of RAM, either a 40 MB or 80 MB hard drive, and an internal 1.44 MB floppy drive in a compact portable case with a 9.8″ monochrome passive-matrix display.The PowerBook 145 is quite similar to the PowerBook 140 it replaced, but the 145 has a faster processor and shipped with more RAM and larger hard drives by default.

 

πηγή