Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Apple eMac model A1002

Επεξεργαστής Freescale PowerPC G4 @ 700 ή 800 MHz, μνήμη RAM 128 MB, λειτουργικό σύστημα MacOS 9.2 ή MacOS X 10.2, έτος 2003

Το μοντέλο Apple eMac A1002 είναι ένας επιτραπέζιος υπολογιστής Macintosh που κατασκευάζεται από την Apple Inc. Κυκλοφόρησε στην αγορά το 2003. Αρχικά είχε ως στόχο την αγορά εκπαίδευσης, αλλά στη συνέχεια διατέθηκε ως μια φθηνότερη εναλλακτική λύση στην μαζική αγορά της δεύτερης γενιάς οθόνης iMac της Apple. Το μοντέλο αυτό δεν προορίζεται να είναι φορητό καθώς ζυγίζει 50 κιλά και δεν διαθέτει λαβή μεταφοράς. Διαθέτει επεξεργαστή Freescale PowerPC G4 με ταχύτητα 700 ή 800 MHz, μια επίπεδη οθόνη CRT 17 ιντσών, μνήμη RAM με χωρητικότητα 128 MB, μονάδα δίσκου “Combo” ή “SuperDrive” με χωρητικότητα 40 GB, γραφικά ATI Radeon 7500 και υποστήριξη για το AirPort Extreme σε μια συσκευή τύπου “all-in-one”. Το Apple eMac συνοδεύεται από ένα λευκό πληκτρολόγιο και ποντίκι “Pro” της Apple. Το λειτουργικό σύστημα με το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί είναι είτε με το MacOS 9.2 είτε με το MacOS X 10.2, το οποίο είναι προεπιλεγμένο.

The Apple eMac A1002 is a Macintosh desktop computer manufactured by Apple Inc. It was released in the market in 2003. At first aimed to purchase education, but then it was made available as a cheaper alternative to the mass market of Apple’s second-generation iMac screen. This model is not meant to be portable as it weighs 50 pounds and does not have a carry handle. It has a Freescale PowerPC G4 processor at 700 or 800 MHz, a 17 inch CRT flatbed, 128 MB RAM, a 40 GB “Combo” or “SuperDrive” drive, ATI Radeon 7500 graphics and AirPort Extreme support on an “all-in-one” device. The Apple eMac is accompanied by a white Apple keyboard and mouse “Pro”. The operating system it can be configured with is either MacOS 9.2 or MacOS X 10.2, which is the default.

Πηγή