Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

AMSTRAD PC 3086

Επεξεργαστής Intel 8086@8MHz, μνήμη RAM 640KB, σκληρός δίσκος 20MB, λειτουργικό σύστημα MS DOS 6.22, έτος 1989

Ο «παππούς» των σημερινών Personal Computers  και εν μέρει υπεύθυνος  για το τέλος  των CP/M Computers, καθώς η IBM απευθύνθηκε σε μια μικρότερη εταιρία για το λειτουργικό σύστημα (Microsoft) . Διαθέσιμος  σε έγχρωμη(CGA) αλλά και μονόχρωμη (MDA) έκδοση. Δυνατότητα σύνδεσης με την τηλεόραση (RCA Connector). Ο υπολογιστής  έχει  κάρτα  γραφικών VGA (Paradise) , μονόχρωμη VGA οθόνη, πληκτρολόγιο 102  πλήκτρων ΑΤ, υποδοχές  επέκτασης  3x  πλήρους  μήκους ISA  8bit, 1X ISA   8bit, εξωτερική  υποδοχή  για  δισκέτα  5.25.

Today is the “grandfather” of Personal Computers and also the cause that CP/M Computers ends, while the IBM asked from a small company to create the operating system (Microsoft). Available in color (CGA) and monochrome (MDA) version. Capable of connection with the television (RCA Connector). The   computer   has   a VGA (Paradise)    graphics  card , a monochrome    VGA display , 102 key  AT  keyboard  , 8x full-length    ISA 8x extension   jacks , 1x ISA   half-   length  8bit, an external  5.25 floppy disk slot.

Πηγή