Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Amstrad CPC 6128

Επεξεργαστής Zilog Z80A @ 4MHz, μνήμη RAM 128kb,  λειτουργικό σύστημα AMSDOS, έτος 1985

Ένα από τα πιο διαδεδομένα μοντέλα της εποχής με υψηλό ποσοστό πωλήσεων στην ελληνική αγορά. Ο υπολογιστής έχει  πολλές  λειτουργίες  όπως  κύλιση υλικού, αυξημένη  παλέτα  χρωμάτων, αλλαγμένο τσιπ  ήχου, θύρα  κασέτας   και επανασχεδιασμένο πληκτρολόγιο. Το σύστημα   προσφέρει 16 sprites υλικού  με μέγεθος 16×16 pixels . Τα sprites χρησιμοποιούν  15 άλλα χρώματα από τ α 16 της παλέτας .

 

One of the most popular pc models in the Greek market with a high percentage of sales. The computer has many functions   such as   scrolling   material, increased color palette changed audio chip, cassette door and  redesigned  keyboard.  The system offers 16   sprites   material of size   16×16 pixels. The   sprites use   15 other colors than the basic 16 pallet.

 

Πηγή