Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Amstrad ALT 386SX

Ο υπολογιστής ALT-386SX είναι ένας φορητός υπολογιστής με επεξεργαστή  Intel 80386SX χωρίς ενσωματωμένο τον μαθηματικό συνεπεξεργαστή. Χαρακτηριστικό αυτού του φορητού υπολογιστή είναι ο ιδιαίτερος σύνδεσμος στην οθόνη LCD. Αντί στη μέση, όπως θα περίμενε κανείς, αυτό είναι τοποθετημένο στην άκρα δεξιά της μονάδας βάσης.

 

The ALT-386SX dates from 1988 and is a laptop computer based on the Intel 80386SX (so without the mathematical coprocessor built-in) with a clock speed of 16 megahertz. There is version on the market that is almost identical to the 386SX but based on the Intel 80286 (AT) processor, with the type designation ALT 286. I obtained one during the HCC!dagen 2006 and will investigate it (to be continued). The facts and figures on this page only relate to the 386SX version, although these can also apply to the ALT-286. The computers look identical and use, at least, the same battery pack and share the User manual and even the Service manual (that we also have) which indicates that many parts can be exchanged between the two models. The 286 comes with a 20 megabytes hard disc and the 386SX with an 80 or a 170 megabytes hard disc.A characteristic design feature of this laptop is the single eccentrically fitted hinge on the Liquid Crystal Display (LCD screen). Instead of in the middle, as you would expect, this is fitted to the extreme right of the base unit.

Πηγή