Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Acorn Atom

Επεξεργαστής MOS Technology 6502 @1MHz, μνήμη RAM 2KB, λειτουργικό σύστημα Atom BASIC, έτος 1980

Ο Acorn Atom θεωρείται ο πρόγονος της σειράς των BBC series. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του ήταν η υψηλή ανάλυση εικόνας που παρείχε για εκείνη την εποχή (256Χ192). Η αρχική ενσωματωμένη Basic του ήταν πολύ περιορισμένη και διαχειριζόταν μόνο ακεραίους αριθμούς, αλλά κυκλοφόρησε ένα ROM 4ΚΒ που του έδινε τις δυνατότητες που του έλειπαν όπως πραγματικούς αριθμούς, τριγωνομετρικές συναρτήσεις και χρήση γραφικών και χρωμάτων. Από το 1981 και μέχρι το 1983 που ήταν στην παραγωγή, οι δύο ROM ενσωματώθηκαν σ’ ένα chip. Μία κάρτα χρώματος ήταν διαθέσιμη, συνδεδεμένη με την υποδοχή BUS αλλά είχε πρόβλημα με τη θερμοκρασία αφού με τη χρήση της υπερθερμαινόταν.

The Acorn Atom was the ancestor of the BBC computers series. The great advantage of the Atom was its high resolution capabilities (256 x 192). The built-in BASIC was in some ways quite limited and managed only integer numbers. An optional 4K ROM added the ability to use floating point numbers, trigonometric functions, to convert degrees/radians and to draw graphics in color. From 1981 until 1983, the two ROMs were integrated into one chip. A colour card was available, connected to the BUS connector but had a problem with the temperature since using it was overheated.

Πηγή: