Σαββατοκύριακο στο Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής

  • 10 Οκτωβρίου 2015 - 11 Οκτωβρίου 2015